Zakres usług

Lekarskie wizyty domowe obejmują wywiad chorobowy, pełne badanie stanu zdrowia, diagnozę, wypisywanie recept, zaleceń, formularzy L4 jak również:

 • Badanie i leczenie dorosłych i dzieci
 • Lekarską opiekę nad pacjentami w podeszłym wieku
 • Wystawianie skierowań do leczenia szpitalnego
 • Wystawianie zwolnień lekarskich
 • Czyszczenie migdałków, wziernikowanie uszu, usuwanie woskowiny
 • Skierowania na leczenie odwykowe
 • Badanie kierowców na prawo jazdy
 • Szczepienia
 • Podawanie leków w zastrzyku
 • Pomiar temperatury ciała
 • Pomiar utlenowania (saturacji) krwi
 • Orientacyjne badanie spirometryczne
 • Dokładny pomiar ciśnienia tętniczego
 • Pomiar poziomu cukru we krwi
 • Wizyty profilaktyczne z całościową oceną stanu zdrowia
 • Podawanie leczniczych blokad dostawowych
 • Możliwość domowego wykonania EKG i oceny pracy serca
 • Badanie prostaty w warunkach domowych
 • Usuwanie ciała obcego z oka
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego
 • Stawianie próżniowych baniek lekarskich
 • Usuwanie kleszcza i profilaktyka boreliozy